Regulamentul concursului

Regulamentul concursului se modifică prin Actul adiţional 02/2013. Noul regulament este cel de mai jos:

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul este S.C. Convergent Media SRL, societate ce editează cotidianul Gazeta Sporturilor, revistele BBC TopGear, BBC GoodFood și BBC Sciens World, cu sediul social în municipiul București, strada Dionisie Lupu nr. 64-66, clădirea Astoria Center, etaj 2, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului al Municipiului București sub numărul J40/2690/1995, cod de identificare fiscală RO 7447520.

II. Concursul de reclame tipărite se adresează agențiilor de publicitate, entităților comerciale și organizațiilor non-profit care au sediul pe teritoriul României. Angajații SC Convergent Media SRL, angajații societăților implicate în derularea concursului, precum și rudele de gradul I ale acestora nu se pot înscrie în concurs sau să cîștige premiul pus în joc.

III. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfăşoară în perioada 7 ianuarie – 6 decembrie 2013 şi este împărţit în 3 etape după cum urmează:

ETAPA I: 7 ianuarie – 31 octombrie 2013 – Perioada de înscriere

ETAPA II: 4 – 22 noiembrie 2013 – Perioada de deliberare (deliberarea se realizează într-o singură etapă).

ETAPA III: 25 noiembrie – 6 decembrie 2013 – Anunţarea cîştigătorului

Participarea la concurs nu impune achiziția de spațiu publicitar în publicațiile aparținînd SC Convergent Media SRL.

IV. CUM SE PARTICIPĂ

Perioada de înregistrare: Concursul începe luni, 7 ianuarie 2013 şi se încheie joi, 31 octombrie 2013

Pentru a participa la concurs este necesar să completați Formularul Oficial de Înregistrare și să trimiteți o reclamă pentru tipar, creație originală, care se încadrează în tema: ARTA DE A POVESTI.

Reclama poate fi realizată pentru un produs sau serviciu sau poate avea ca temă o cauză sau o misiune.

Reclamele pot fi realizate special pentru Concurs sau pot să fi fost create și publicate în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2012, ca parte a unei alte campanii.

Reclamele înscrise în concurs pot fi combinații de conținut: text în limba română, grafică, ilustrații și fotografii. Toate reclamele înregistrate în concurs trebuie să fie realizări originale ale Concurentului.

Reclamele ce conțin fotografii ale unor persoane obligă Concurentul să prezinte dovada că deține drepturile de difuzare completă a imaginii respective și o poate folosi în materialul depus.

Pe baza unei Înregistrări Oficiale, un Concurent poate inscrie în concurs cel mult 3 reclame. Cele 3 reclame prezentate trebuie să fie diferite atît ca realizare, cît și ca mesaj, pentru produse (branduri) diferite.

Este obligatorie depunerea unei copii printate a reclamei înscrise în concurs.

Se acceptă o singură Înregistrare Oficială pentru fiecare concurent.

Organizatorul acceptă maximum 300 de reclame în concurs și va refuza să accepte alte înregistrări după atingerea numărului maxim de reclame admis de regulament.

V. ÎNREGISTRAREA ÎN CONCURS

- Înregistrarea ONLINE: Vă puteți înregistra online pe site-ul www.printul-rulz.ro Accesați modulul de înscriere, completați în totalitate Formularul Oficial de Înscriere, atașati reclamele dumnevoastră (maximum 3 execuții diferite pentru o Înregistrare) și trimiteți înregistrarea apăsînd butonul ”trimite”.

- Toate reclamele depuse online trebuie să aibă cea mai bună rezoluție posibilă. Sunt acceptate formatele jpeg, tiff și pdf.

- Este obligatorie depunerea fizică a unei copii printate a reclamei înregistrată în concurs. Obligatoriu, alături de reclama printata trebuie sa existe un Formular Oficial de Înregistrare completat. Depunerea se face la adresa Str. Dionisie Lupu nr. 64-66, etajul 2, Departamentul marketing Convergent Media, sectorul 1 Bucureşti. Depunerea se poate face, personal. prin poştă sau curier, cu singura obligaţie ca acest lucru să se petreacă înainte de data de 31 octombrie 2013 (data primirii de către Organizator).

- Organizatorul nu raspunde pentru Înregistrările incomplete, pierdute, trimse la o adresă greşită, ilizibile sau care au fost înregistrate după data de 31 octombrie 2013.

- Fiecare concurent înregistrat știe și acceptă ca Organizatorul are dreptul să reproducă, să publice sau să folosească reclamele pentru promovarea Concursului în orice alt mod fără a plăti compensații.

- Organizatorul și juriul care va delibera lucrările înscrise în concurs își rezervă dreptul de a descalifica o Înregistrare care se presupune că a încălcat drepturile de proprietate intelectuală a unui terț, este obsecenă, ofensatoare sau inadecvată pentru a fi văzută de public. Vor fi descalificate, deasemenea, Înregistrările care au cîștigat premii în orice alte concursuri anterioare desfășurate în România sau în străinătate.

VI. DESEMNAREA CÎȘTIGĂTORULUI

Desemnarea cîștigătorului se va face de către un juriu format din: Şerban Alexandrescu, Alexandru Dumitrescu, Cristian ‘Kit’ Paul și Victor Stroe.

Analiza lucrărilor se va face în perioada 4-22 noiembrie 2013. Juriul va judeca lucrările Înregistrate după următoarele criterii și proporții:

 • creativitate și originalitate 50%,
 • arta de a reda vizual tema 25%,
 • claritatea mesajului scris 25%.
 • Pentru fiecare criteriu notele variază de la 1 la 10, 10 fiind nota maximă.

  Analiza lucrărilor se va face fără a se cunoaște concurentul. Juriul nu va avea acces la numele concurenților sau la datele de contact ale acestora. Juriul va judeca doar reclamele înscrise în concurs.

  Anunțarea cîștigătorului va avea loc în cadrul unui eveniment organizat de Convergent Media în perioada 25 noiembrie – 6 decembrie 2013. Data, ora și locul evenimentului vor fi comunicate din timp astfel încât cîștigătorul să fie prezent la eveniment.

  VII. PREMIUL CONCURSULUI

  Cîștigătorul concursului primește un spațiu pentru reclame tipărite în valoare de 1 MILION DE LEI conform tarifelor de rate-card în publicațiile Convergent Media: cotidianul Gazeta Sporturilor, revistele BBC TopGear, BBC GoodFood și BBC Sciens World.

  Valoarea premiului în posesia căruia va intra cîștigătorul este dată de valoarea de rate-card * a publicațiilor Convergent Media la care se aplică un discount de 95% - respectiv Valoare premiu – discount = 50.000 lei.

  *Prețul la rate-card se va aplica în funcție de tarifele practicate de publicațiile Convergent Media la data acordării spațiului publicitar.

  Spațiul poate fi folosit doar în perioada 9 decembrie 2013 – 30 iunie 2016.

  Condiții de utilizare a spațiului: Utilizarea spațiului publicitar trebuie stabilită din timp și de comun acord cu Departamentul de Publicitate al Societății Convergent Media.

  Reclamele programate pot avea oricare dintre dimensiunile din ratecard-ul publicațiilor Convergent Media valabil la data cîștigării premiului

  Amplasarea și poziția reclamei vor fi stabilite de către Convergent Media. Prima reclamă publicată în publicațiile Convergent Media va fi reclama cîștigătoare a concursului. Reclamele ulterioare vor fi reclame care fac parte din aceeași campanie ce a inclus reclama cîștigătorare sau din altă campanie, dar care, obligatoriu, să aparțină aceluiaș client pentru care a fost creată reclama cîștigătoare.

  Dacă reclama nu face parte dintr-o campanie de publicitate, ea va fi publicată în urma unui acord între cîstigător și Convergent Media, urmînd ca spațiul să fie folosit în continuare pentru o campanie ulterioară.

  Spațiul publicitar nu poate fi folosit în alt scop decît cel prevăzut de prezentul regulament și nu poate fi utilizat de către un terț. Spațiul nu poate fi transferat, schimbat în natură sau vîndut unei terțe părți. Spațiul publicitar nefolosit pentru publicare pînă la data de 30 iunie 2016 se pierde, fără posibilitatea de a mai fi folosit.

  VIII. INTRAREA ÎN POSESIA PREMIULUI

  Cîștigătorul desemnat va putea consuma în perioada 9 decembrie 2013 – 30 iunie 2016 spatiu publicitar în valoare de 1 MILION DE LEI (conform prezentului regulament) în publicațiile aparținînd Organizatorului: cotidianul Gazeta Sporturilor, revistele BBC TopGear, BBC GoodFood și BBC Sciens World.

  Cîștigătorul va primi lunar din partea Organizatorului un raport ce va contine monitorizarea spațiului publicitar consumat precum și contravaloarea acestuia calculată la valoarea de rate-card cu aplicarea discountului de 95%.

  IX. VALIDAREA CÎȘTIGĂTORULUI

 • Cîștigătorul Marelui Premiu va fi anunțat pentru a participa la evenimentul gazduit de Convergent Media în perioada 25 noiembrie – 6 decembrie 2013.
 • Organizatorul va contacta cîștigătorul telefonic (la numarul de telefon completat în Formularul Oficial de Înregistrare, fără a lăsa mesaje), în timpul programului de lucru, de cel mult 3 ori. Dacă acesta nu răspunde poate fi descalificat, iar premiul va fi oferit următorului concurent din clasamentul competiției.
 • Premiul nu este cesionabil sau transferabil.
 • Cîștigătorul nu poate face substituiri.
 • Cîstigătorul nu poate primi contravaloarea în bani a premiului.
 • Cîștigătorul răspunde pentru raportarea și plata impozitelor aferente premiului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • Cîștigătorul va trebui să completeze o declarație de răspundere prin care se atestă că reclama depusă este lucrarea originală a acestuia, că deține drepturile asupra lucrării, că reclama prezentată în concurs nu a mai câștigat premii în alte competiții.
 • Nesemnarea declarației sau nerespectarea termenilor prezentului regulament poate conduce la descalificarea cîștigătorului și acordarea premiului unui alt cîștigător.
 • Acceptarea premiului de către cîștigător reprezintă acordul acestuia pentru publicarea numelui, a datelor biografice, precum și alte date, în media, cu scopuri promoționale, fără limitare la un anumit canal media, fără a cere compensații ulterioare.
 • IX. PARTICIPARE

  Prin participarea la acest concurs Concurenții sunt de acord cu toate clauzele acestui regulament și se vor supune deciziilor Organizatorului.

  Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica persoanele sau concurenții care falsifică sau abuzează în orice fel de reglementările acestui regulament.

  În cazul în care concursul este compromis de un virus, intervenție umană neautorizată, falsificare sau alte cauze care depășesc controlul rezonabil al Organizatoului, iar acestea afectează sau corup administrarea, securitatea, justețea sau derularea corectă a concursului, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica sau încheia concursul.

  În situația în care concursul se încheie înainte de data stabilită, Organizatorul își rezervă dreptul de a acorda premii pe baza înregistrărilor primite pînă la data încheierii concursului.

  Organizatorul nu își asumă raspunderea pentru înregistrarile incomplete, pierdute, întîrziate, expediate pe o adresă greșită, reclame ilizibile, de o calitate slabă sau de neprimirea înregistrărilor sau a altor comunicări electronice datorită erorilor de transmisie sau defectiunilor tehnice de orice fel.

  Cîștigătorului i se va cere să prezinte dovezi ca, în cazul unei dispute, toate înregistrarile online au fost făcute de deținătorul contului de e-mail de la care au fost trimise. În acest caz, titularul contului de e-mail înseamna persoana fizică alocată respectivului cont de e mail.

  X. DREPTURI DE AUTOR

  Prin Înregistrarea în concurs concurenții acordă Organizatorului cu titlu gratuit autorizația de a publica, tipări, edita sau folosi în orice fel materialul înscris în concurs, total sau partial, în orice media, fără a cere o compensație ulterioară. Concurenți acceptă totodată ca, în cazul în care materialul înregistrat în concurs este selectat de Organizator ca fiind cîștigător, vor semna orice licență sau autorizație suplimentară pe care organizatorul o poate solicita.

  Deciziile Organizatorului cu privire la selecția cîștigătorilor și la toate celelalte aspecte ale concursului vor fi definitive și obligatorii în toate privințele.

  XI. Confidențialitatea datelor și drepturile de imagine

  Organizatorul garantează drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, prin înregistrarea notificării avînd ca scop reclama, marketing și publicitate în registrul de evidență a datelor cu caracter personal sub numarul 5066. Prin participarea la concurs cîstigătorii își dau acceptul expres pentru expedierea datelor cu caracter personal (nume, prenume, adresa, adresa e-mail). Prin participarea la concurs cîștigătorii își dau acordul expres ca numele, prenumele și imaginea (fotografia) acestora să fie făcute publice și să fie folosite de către organizator în scopuri publicitare pe suport audio, video sau pe print. Informațiile furnizate de către participanții-cîștigători vor fi folosite de către organizator pentru validarea, acordarea premiilor și în scopuri de reclamă, jurnalism, marketing și publicitate. Refuzul cîștigătorilor de a furniza datele personale pentru validarea și acordarea cîștigurilor determină neacordarea cîștigurilor.

  Organizatorul se obliga sa nu difuzeze datele cu caracter personal către terți cu excepția societătilor implicate în derularea loteriei publicitare.

  Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la SC CONVERGENT MEDIA SRL: Str. Dionisie Lupu nr. 64-66, clădirea Astoria Center, Departamentul Marketing, sector 1, București. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Operatorul este obligat să comunice un raspuns persoanei vizate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

  Dreptul de acces la date - Orice persoană vizată are dreptul, prin cerere scrisă, datată și semnată, transmisă operatorului exclusiv, cel putin o dată pe an, de a obține de la organizator confirmarea dacă datele sînt prelucrate sau nu, informații referitoare la scopul prelucrării.

  Dreptul de intervenție asupra datelor - Orice persoană vizată are dreptul, la cerere și în mod gratuit, la rectificarea, blocarea, ștergerea, transformarea informațiilor în date anonime față de terții cărora le-au fost dezvăluite datele.

  Dreptul de opoziție - Orice persoană vizată are dreptul, la cerere și în mod gratuit, de a se opune din motive intemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele ce o vizează să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate.

  Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - Orice persoană vizată are dreptul de a cere și de a obține: 1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; 2. reevaluarea oricărei alte decizii luate împotriva sa, care o afectează în mod semnificativ, Dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevazute la pct. 1.

  Dreptul de a se adresa justiției - Orice persoană vizată care a suferit un prejudiciu ca urmare a unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

  XII. Impozitul pe venitul obținut

  Cistigatorul are obligația de a raporta și plăti impozitele aferente premiului conform legilor în vigoare.

  Valoarea premiului în posesia căruia va intra cîștigătorul este: spațiu publicitar în valoare de 1 MILION DE LEI, minus discountul aplicat de 95%.

  XIII. Forta majora

  Forta majora se defineste in intelesul prezentului regulament prin calamitati naturale, cutremure, razboi, inundatii, greve generale etc.

  Concursul va fi intrerupt in caz de forta majora, prin decizia organizatorului, insa nu inainte de a anunta participantii.

  XIV. Alte prevederi

  Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a interveni în orice fel, în orice moment în derularea concursului, urmînd ca aceste modificări să facă obiectul unui act adițional la regulament și să fie publicate pe site-ul www.printul-rulz.ro

  Regulamentul de desfășurare a concursului va fi publicat pe site-ul www.printul-rulz.ro și este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la sediul organizatorului, în urma unei cereri scrise.

  Eventualele reclamații legate de concurs și premiile acordate vor fi făcute la adresa organizatorului, S.C. Convergent Media SRL, din municipiul București, str. Dionisie Lupu nr. 64-66, clădirea Astoria Center, sector 1, pînă la sfîrșitul concursului.

  Reclamațiile ulterioare termenelor prevăzute de Regulament nu vor fi luate în considerare. Detalii despre concurs la telefon 021/406.65.21.

  Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din București.